BT Login

ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

   شیر های کوکی *داستان کوتاه

  1 Comment

   

   

  بس که اندر خویش حیرانم نمیدانم کیم

  کافرم گبرم مسلمانم نمیدانم کیم

  گه سگ اصحاب کهفم، گاه گرگ یوسفم

  گاه مور و گه سلیمانم نمیدانم کیم

  گاه رند باده نوشم، گاه شیخ خرقه پوش

  گاه دانا، گاه نادانم نمیدانم کیم (همائی)

  نمیدانم چرا میخواهم داستانم را از اینجا تعریف کنم، دقیقاً از همین جا، از این کوچه های تنگ و باریک و دراز و تو در تو که دارم از آنها میگذرم اما حوصله ای هم برای آوردن دلیل ندارم. مختارید که فکر کنید شروعش از همین باید باشد یا نه.

  دارم استوار و پی در پی قدم بر میدارم، هر چند انرژی این کار را خودم تامین میکنم یعنی با نیروی بدنی من پاهایم به حرکت میآیند و میروند اما حدس میزنم نه به اراده مغزی ام،که فقط دارم میروم.

  من، که باید یک آدرس سر راست را حداقل یکی دو بار رفته باشم تا گم نشوم )که این به یمن ژنهائی است که جهت یابی را به من ارزانی نداشته اند(. جالبتر اینکه گاهی وقتها هم همان راه بلد را هم گم میکنم و آن وقت با فحش و لعنت و ناسزا به خودم و زمین و زمان باید دوباره به مقصد اولیه باز گردم تا بتوانم راه را بیابم، حالا دارم آسوده میروم. قدمهایم به گونه ای برداشته میشوند که انگار کسی بلدتر از من نیست. حتی بیش از رهگذرانی که احتمالاً اهل همین محلهها هستند و گاها نیم نگاهی هم به سویم پرتاب میکنند و حدس میزنم در پچ پچ هایشان جائی دارم هرچند بی توجه به آنها میگذرم. تا جائی که میدانم هرگز طاقت و تحمل نگاههای پرسشگرانه را نداشته ام. برای همین هم سعی میکنم با خندهای تصنعی خودم را آشنا نشان بدهم تا از نگاهها حذر کنم.

  حالا دارم پیچهای کوچه را بدون اینکه فرصتی برای انتخاب داشته باشم طی میکنم. نمیتوانم باور کنم که ممکن است این کوچه ها را بشناسم یا قبلاً از آنها عبور کرده باشم. مانند این است که راه را میشناسم و جالبتر اینکه در این راهپیمائی نه به کسی تنه میزنم نه تنه میخورم. تا اینکه به یک محل باز

  میرسم، به میدانی کاملاً باز و درندشت و انگار تمامی کوچه ها ناگهانی گم میشوند. جائی که بساط دیگ و اجاق مهیاست و همه در حال تکاپو و رفت و آمدند. زنهای زیادی هم در حالی که با هم گفتگو میکنند مشغول کار هستند. هر کدام وسیلهای از آشپزی در دستشان است یا مشغول هم زدن دیگ های بسیار بزرگی که روی آتش گذاشته اند هستند.

  به چهره ها، مخصوصاً به زنها خیره نمیشوم. میترسم مبادا یقه ام را بگیرند که می دانم اینجا غریبه ام. در فکرم اینها تدارک چیست؟ به مغزم فشار میآورم و نمیفهمم. باز پاهایم سر خود راه را ادامه میدهند تا به پله های عریضی میرسم. خیلی عریض تر از آن که فکر میکنم، حداقل بیست سی متری عرضشان است. پله های آجری را با لا میروم و عجیب است که همه مردم دارند از آنها پائین میآیند و تنها منم که خلاف آنها بالامی روم. چیز دیگری نیز فکرم را مشغول میکند. همگی سیاه پوشیده اند، سرتا پا سیاه و متوجه میشوم که در هر کدام از دستهایشان زنجیری وجود دارد. دیگر لازم به تفکر نیست. پی میبرم که محرم است ومراسم عزاداری. هیچ کدام از مردان حرفی نمیزنند. اصلاً این جماعت قصد صحبت ندارند و تنها از رفتار و سگرمه هایشان میشود نیاتشان را درک کرد.

  من پلهها را با چنان صلابت و اعتماد به نفسی بالا میروم که بی سابقه است. حتی نفسم به شماره نمی افتد و خسته هم نمی شوم که برایم جالب است. دراین عجله وتلاش با دیگران سهیمم. گرچه تلاش ایشان شاید برای تدارک این روز است.

  بوی تند عرق تنشان مرابیشتر بیخود میکند تا بیزار. شوره چشمگیری روی لباسهای سیاهشان، زیر بغل و روی سینه هایشان نقش بسته. اما کمی جلوتر نگاهشان خشمناکتر میشود و سوزن خیرگی را نه فقط روی چشمها بلکه روی تنم هم حس میکنم تا اینکه بالاخره خودم را برانداز میکنم و در

  کمال تعجب میبینم که لباسی کاملاً سفید پوشیدهام. پیراهن و شلوار سفید همراه با کفشهای کتانی سفید و جالبتر، لباسی که تا به حال نپوشیده بودم. روپوش بلندو سفید، که روی لباسهایم پوشیده بودم. حالا درک میکردم که چرا به من مانند آدمی از سیارهای دیگرنگاه میکنند.

  هیچ توقفی نمیکنم. عجیب است که هیچگاه تا این حد اعتماد به نفس نداشته ام. گامهایم از همیشه محکمتر است.

  چیزی که مرا به حرکت وا میدارد انگار من نیستم، چیزی دیگر است. کسی که در من جای گرفته که به یقین من نیستم، نه اصلاً من نیستم! اما هر چه هست مرا مسخره و انکار نمیکند درعین این تکاپوی تحمیلی، اجازه می دهدبا خودم هم خلوت کنم. انگار فقط اراده ام را تسخیر کرده. چقدر دلم میخواست بایستم. نروم واز همین نیمه راه باز گردم اما این احساس عجیبی که تا به حال نداشتهام را انگار نمیخواهم از دست بدهم.

  شاید تا به حال یا تسلیم خواستهای جورواجور و پریشان دیگران میشده ام، برو، نرو، بیا، بنشین برویم .... با چند کلام شاید قانع میشدم گاهی هم اسیر لجبازی های مسخره وبیمورد خودم.

  حالا، تسلیم این قدرت عجیب بودم که حداقل ریشه اش شاید یک جائی مرموز و شاید درون خودم وجود داشت. به هر حال باید به خودم تحمیل کنم که این چیز درون من است. حداقل دیگران چگونه میتوانند بفهمند که من نیستم؟ نه آنها فکر خواهند کرد که خودم است این همان من است و باورش

  میکنند.

  شاید برای همین اعتماد به نفس است که جلویم را نمیگیرند. اگر چه نگاهشان دوستانه نیست اما فکر میکنم که میترسند جلویم بایستند یا چیزی بگویند. حتی وحشت دارند به من تنه بزنند یا متلکی بپرانند. حالا هرچه

  میخواهند توی دلشان بگویند یا فکر کنند، ابداً مهم نیست. گر چه حس میکنم.

  من از پله ها آنقدر بالا میروم تا میبینم که سمت راست و چپ آن منتهی میشود به کوچه های بسیارباریک و دراز. عجیب جائی است اینجا. این نشانی را اگر صد بار هم میگفتند یا کروکی اش را میکشیدند محال بود پیدا کنم. باور نمیشد کرد که هر قسمتی از پلکان به کوچه ای میپیوندد اما هیچ خبری از ماشین و موتور و دوچرخه نیست. حتی یک دانه گاری هم پیدا نمیشود. کسی باری سنگین ندارد. همه چیزهائی که میبرند برای امروز است، زنجیر و علم و کتل یا ظروفی برای غذای امروز.

  بدون تردیدکوچه سمت چپی را انتخاب میکنم. تا کمر این کوچه که میروم. به خانهای میرسم که درب آن چوبی است و بسیار قدیمی. در عریض است و دو لنگه و سنگین که با گذشت سالیان دراز از فرط موریانه خوردگی سوراخهای بیشماری دارد.

  اما ارتفاع آن کوتاه است. از قد من اندکی کوتاهتر. نه در میزنم و نه صدائی میزنم. در را با شدت هل میدهم که با صدای جانکاهی باز میشود. کمی خم میشوم و میروم داخل دالانی که دراز است و خنکای عجیبی دارد. سپس با مدتی راه رفتن داخل حیاط میشوم. دور و بر خودم را نمیشناسم اما آن چیزی که مرا میبرد احتمالاً میداند چکار کند. نگاهی داخل حیاط بزرگ میاندازم که دور تا دورش اتاقهای متعددی دارد با شیشه های رنگی. کف حیاط با خشت سنگفرش شده و حوض سنگی بزرگی وسط حیاط خودنمائی میکند. چهار طرفش را دیوارهای مرتفع محصور کرده است. با این همه خبری از درخت نیست و تنها در چند باغچه دور حوض علفهای نا مرتبی روئیده و بقیه سطوح باغچهها ترک های عمیقی در خاک رسی دارد.

  روی یکی از پله های مشرف به یکی از اتاقها پیرمردی را میبینم که به نظر میرسد حسابی کهن سال است. دارد میخندد شاید از دیدن من. تنها دو سه تا دندان دراز و عتیق هاش را میبینم که گراز وار خودنمائی میکند. تمامی

  لثه هایش از بین رفته است.

  واقعا نمیدانم اینجا چکار دارم اما ناگهان دهانم باز میشود و صدائی از آن بیرون آمد. واقعاً نفهمیدم اسمی صدا زدم یا حرفی دیگر زدم اما لحظه ای بعد از داخل اتاقی دیگر، پیرزنی بیرون آمد. زنی چاق و کوتاه قد ودرحالی که بدون اراده دستم را طرفش دراز کردم، به او گفتم

  - بده!

  وپیرزن با صدای بلندی خندید و پیرمرد هم همراهیش میکرد. خودم هم نمیدانستم چه چیزی را طلب میکردم اما بارها همان کلمه را تکرار کردم. سپس نعره میزنم و نگاهم شرر بار میشود. پیرزن با ترس و رنگ پریده اما با تردید دستی به گوشه چارقدش میبرد و گره آن را محتاط ولرزان درحالی که چشمانش به من خیره شده باز میکند. میبینم یک کلید از آن در میآورد ولی باز هم پشیمان میشود و میخواهد طفره برود. کلید را میان مشتش مخفی

  میکند و از پیرمرد میخواهد جلویم را بگیرد. من اما بدون هیچ تردیدی به طرفش میروم. پیرزن جیغ و ویغ عجیبی راه میاندازد. من بی توجه به ناله هایش میروم و او را بغل میکنم.

  زن فقط جیغ میکشد اما واکنش دفاعی دیگری ندارد. به جایش پیرمرد به من حمله میکند و با مشتهای استخوانیاش به من ضربه می زند و چون حریفم نیست با شیئی تیز و برنده شانه و دستم را سوراخ میکند. اما اصلاً عین خیالم نیست نه دردی حس میکنم نه میخواهم مانعش شوم و پیرزن را با خود میبرم. نمیدانم مقصد و منظورم چیست. تا اینکه میبینم او را تا کنار چاه آب قدیمی آورده ام، نگاه میکنم و از بالا میبینم چاه چقدر عمیق است. چرخه بزرگ چاه، هنوز سلامت و پابرجاست و حتی بوی آب ولجن را حس میکنم. همینطور دلو و طناب ضخیم و طولانیاش بیرون از چاه خود نمائی میکنند.

  ناگاه از این چیز، از آن چیزی که درونم هست به وحشت می افتم. چرا پیرزن را باید تا دم چاه بیاورم. پیرزن دارد ناله میکند اما اختیاری ندارد. دیگر انگار برایم اهمیتی ندارد که کلید را چه کار کرده دستهایم را همزمان بالا میبرم و پیرزن را دم چاه درست روی حلقه آن نگاه میدارم و از زیر چرخه آبکشی

  آویزانش میکنم.

  تعجب میکنم که چقدر قوی این کار را انجام میدهم. بدون هیچ لرزشی در دستهایم،. چگونه هیکل چاق وخپل او را به این راحتی بر دستانم گرفته ام و می دانم که حتی قبلاً فکر این کار از من زور بود اما حالا در این ورطه، فکر میکنم که همه اینها احتمالاً برای تهدید اوست تا کلید را بدهد. پیرمرد هنوز دارد داد و بیداد میکند اما پیرزن ناگهان خاموش میشود و به طرز حیرت آوری نگاهم میکند. نگاهی حاکی از وحشت و تسلیم.

  حتی پیرمرد هم سکوت میکند. یک سکوت طولانی و دهشت بار حاکم میشود. من عاقبت در یک تصمیم که انگار آنی هم نیست، او را رها میکنم. پیرزن می افتد و میبینم چه زمان زیادی طول میکشد تا به آخر چاه سقوط کند این را از صدای تشکیل امواج آب میفهمم و سپس به پیرامونم نگاه میکنم. دوباره پیرمرد به ضجه می افتد این بار جیغهای گوش خراشی سر میدهد که بیشتر به ترس میماند. شاید فکر میکند نوبت خودش

  رسیده اما من کاری به کار او ندارم و به راه می افتم و از خانه و کوچه بیرون میزنم. حس میکنم پیرمرد دارد تعقیبم میکند که از صدایش میفهمم. به همان پله ها میرسم و این بار همراه جماعت میشوم و مقصدم با آنها یکی است اما باز هم نگاه ها را احساس میکنم تنم داغ و مغزم آشفته از کاری که انجام داده ام عذابم میدهد. اما هنوز با همان سبکی راه میروم. ولی فکر میکنم که الان است که پیرمرد سر برسد و جماعت را بر علیه من بشوراند و بگوید که چکار کردهام. نمیدانم چرا به فکر می افتم که کاش حساب او را هم رسیده بودم. این بار خودم به این نتیجه رسیدم.

  نگاه مردم عجیبتر هم شده باز هم به خودم نگاه میکنم. میبینم که ضربههای پیرمرد تن و شانه ام را دریده و لباس های سفیدم را یکسره قرمز کرده. حس میکردم پیراهنم به تنم چسبیده است. هر چند دردی نداشتم یا هنوز از این همه خون از دست داده بیحال نشده بودم. حالا یک سرخ پوش بودم در

  میان خیل سیاه پوشان.

  بعد نگاهم به دستهایم افتاد و دیدم که کلید توی دستم بود اما باور نکردنی بود، کلید چند برابر آن چیزی شده بود که در دستان پیرزن بود. کلید بزرگی که آن را همراهم میبردم و نگاه ها را تحمل میکردم.

  احساس عجیبی بود حالا باید همراه مردم میشدم و میرفتم تا کنجکاویام را کاملاً ارضا نمایم . هرچه بود » او«   میدانست  کجا به دنبال قفل برود. حتماً چیز گرانبهائی درون آن بود که مرا واداشته بود که برایش مرتکب قتل گردم. من میبایست انرژی ام را در اختیارش میگذاشتم و فکر میکردم دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد.

  اما هرچه از پلهها پائین میآمدم درد خستگی را حس میکردم. وقتی به بساط ظروف و آشپزی رسیدم فکر کردم شانه مجروحم دارد از کار می افتد. حس کردم همه دارند دنبالم میکنند. برای همین هم گام هایم را بلندتر میکردم تا این که به دویدن تبدیل شد.

  داخل آن کوچههای دراز وتو در تو داشتم میدویدم. کم کم حس میکردم نمیدانم کجا میروم. انگار تسخیر کننده ام هم گیج شده بود. ناگهان میان باریکی یکی از کوچه ها ایستادم و لحظاتی به دور و برم نگاه کردم و فهمیدم که دیگر کسی در من نیست، هیچکس.

  من اصلاً نمیدانستم کجا هستم. چشمان دریده مردم هم چون کارد روی تنم می نشست و ترس احاطه ام کرد. ترسی که تا به حال نظیر آن را نچشیده بودم. نمیدانستم چکار میخواهم بکنم یا به کجا بروم. مانند خر توی گل مانده بودم. دیگر نمیتوانستم گامی بردارم اما برایم انگار مسلم شد که باید همان جا میماندم. این، شاید و... نه حتماً تصمیم خودم بود. از حالا به بعد دیگر خودم میشدم وباید میماندم. تنها صدا و همهمه بود که میشنیدم و بوی تند هیجان که مشامم را پر میکرد. من چشم هایم را بسته بودم.

   

   

  Say something here...
  Cancel
  You are guest ( Sign Up ? )
  or post as a guest
  People in conversation:
  Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
   شیوا · 2 months ago
   داستان بسیار جذابی بود و قلم بسیار توانایی . میشود احساس نویسنده را درک کرد . همه چیز عالی بود فقط ای کاش روحیه نویسندگان ایرانی آنقدر شاد بود که انتهای داستانهایشان به بهشت می رسید.
   مردم غمگین سرزمین من به شوقی محتاجند که نویسندگان باید از اندرون خویش آن را بکاوند و به جویبار اندیشه بسپارند.
   مردم افسرده خویش را می کشند و مردم شاد جهان را می سازند. انتخاب با خود ماست.

  js offconvas

  pinar liked princeOFcaspian's تصویر 14 ساعت قبل 45 دقیقه قبل
  pinar liked princeOFcaspian's تصویر 14 ساعت قبل 46 دقیقه قبل
  princeOFcaspian اشتراگ‌گذاری عکس. 1 ماه قبل

  راه می رفتم
  در بی کرانه ای که افقش تنها به رنگِ بی رنگی بود
  رودخانه ای در کنار _بی زحمتِ دور زدنِ مانعی در مسیر _راه می پیمود
  پرنده ای بی زحمتِ بال زدن ، بر روی هوا...
  نمایش بیشتر

  _اینجا حسابی برف اومده از بابل چه خبر؟
  + بابل هم داره برف میاد.... خیلی عجیبه ما اینجا شاید هر 7 سال یه بار برف داشته باشیم... مثلا سال پیش بعد از 7 سال برف...
  نمایش بیشتر

  پشت مرزها
  پشت مرزهایی که ایرانی ها را به آنجا راه نمی دهند هرچه هست بازار قیطریه نیست، میدان نقش جهان و مسجد هزار ساله جمعه پیدا نمی شود. پشت...
  نمایش بیشتر

  princeOFcaspian چرا راه دور بریم توی همین جزیره ی کیش خودمون حس میشه مردمی که از همین شهرهای ایران اونجا جمع شدن به شکل عجیبی با فرهنگ تر می شن :/ واقعا چرا؟ عملا اخلاق مردم در بند محیطه؟ 2 ماه قبل
  loader
  loader
  Attachment
  princeOFcaspian اشتراگ‌گذاری عکس. 3 ماه قبل

  ما غزل گوی توییم و بدنت رقص کنان
  چنگ ، مجنون زند و هم نفسش رطل گران

  دیده درویش و سر افتاده به زیریم که ما
  خاک رویان به بلندای تو سر بر نتوان

  دیده اما به...
  نمایش بیشتر

  نسیم هنر
  اولین بار بود که در تورنتو به سینما می رفتم. سینمای نورث یورک یکی از شعب سینمای cineplex سین پلکس است. سینمایی که شعب فراوانی در آمریکای شمالی دارد...
  نمایش بیشتر

  princeOFcaspian بسیار عالی سپاس از قلم شیواتون 3 ماه قبل
  loader
  loader
  Attachment

  سلام. هستم اگر می روم. گر نروم نیستم.