مدرنیته و عرفان

بخش اول   بنده ی پیرخراباتم که لطفش دائم است  ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست ​گاه که دوست داریم از روزمرگی سر به کوه و بیابان بگذاریم و از شهر و زندگی ماشینیمان دور شویم بیش از هر زمانی جنگ مدرنیته و عرفان را در درونمان حس میکنیم اما این جنگ نه متعلق به دنیای مدرن بلکه به قدمت بشریت است و عجیب تر آن که نمود این جنگ...
Continue reading
  303 Hits
  0 Comments
303 Hits
0 Comments