پدیده احمدی

پدیده احمدی

سه شنبه, 18 ارديبهشت 1397 05:41

مادر

Write a comment

کجایی مادر ای جام الستم
که از بوی نگاهت مست مستم

ندارد خانه بی تو رنگ و بویی
بیا من از غم هجرت شکستم

نشستم بر مزارت دل غمینم
بده ای مهربان دستت به دستم

تو رفتی شادی از کاشانه ام رفت
به روی خویش راه خنده بستم

کجایی قبله گاه سینه ی من
ترا ای عشق هستی می پرستم

یقینا هر کسی دارد خدایی
منم ای عاشقان مادر پرستم

 

روح تمام رفتگان قرین آمرزش الهی

 

شنبه, 15 ارديبهشت 1397 17:19

الفبای عشق

Write a comment

عجب احساس بغرنجی
الفبا ، خانه ات آباد!
نوشتم عشق و تنها عشق
قلم از دست من افتاد

تراوش می کند گاهی
درون سینه سرمستی
نمیدانم که چشمت را
چرا بر روی من بستی

روایت می کنم با غم
یکایک غصه ی سینه
ولی فهمیدنش سخت است
دلی که پر شد از کینه

الفبایی که من دیدم
تماما شورو شیداییست
حضور مهربان تو
در آن مانند رویاییست
.