شعرگونه

شعرگونه

Write a comment
 در خانه ی ما همیشه دعواست البته وسایلش مُهیاست دعوای من وعیالِ بنده چندیست سرِ لحافِ مُلاست از جیغِ بنفش او چه گویم !!؟مو بر…
Write a comment
مشکوکعلی انتصابی حکمش شده صادرومدیراست گویند که وصل شد به بالا مشمولِ عنایت وزیراست اخبار رسیده رسمیت یافت این کشفِ جدید بی نظیراست پیچید ازین…
Write a comment
با هرنگاهِ مست تو سرمست می شوم فارغ ازین جهان وهرچه درو هست می شوم چون خیره می شوی به من از شرم آن نگاه…
Write a comment
ماهی ای کوچک میان رود بودرفتن از خانه برایش زود بود مادرش می گفت: دنیا برکه ایستبرکه تنها جا برای زندگی ست! جوی آب کوچکی…
Write a comment
در نمازم توبه کردم، تا فراموشت کنمتن، مطهر، از لب واز هرمِ آغوشت کنم عقلِ تن داده به دل را ،در پی ات آتش زنم…

دیر آمدی

نوشته شده توسط
Write a comment
رفتی و جانم گرفتی عاقبت دیر آمدیبی وفا چونان شدم از دوریت پیر آمدی در جوانی غصه شُد نان و نوایم، ای عجبتا که گشتم…