شعرگونه

شعرگونه

خواب مجنون

نوشته شده توسط
Write a comment
اشک جاری شدو مقصود، پدیدار نشدغزلی خواندم ودلدار، خریدار نشد... عاشقِ می شدم وساقیِ بارانِ غزلآب در هاون ودلداده، گرفتار نشد.... آسمان، تیره شدو بغض،…

گوش دل

نوشته شده توسط
Write a comment
به بهانه ی گرامیداشت جبار باغچه بان بزرگمرد عرصه ی تعلیم ناشنوایان یاد اون روزا بخیر، یه عالمهبرق شادی توی چشمامون نشستقصه ی دستاتو باور…

بازی تقدیر

نوشته شده توسط
Write a comment
رسم زمانه است که تغییر میکندبا ما چه هاکه بازی تقدیر میکند دارد عذاب خاطره هایی که داشتیمپای مرا به حادثه زنجیر میکند هر روزمان…
Write a comment
آدم ها خسته می شوند و سیگار می کشند گاهی دلشان از قصه های دلشان میسوزد اما؛ کسی صمیمانه بغل نخواهد کرد کسی را و…

میراث رنج تو

نوشته شده توسط
Write a comment
شهرم و طوفان زده بال و پرم ریخته کرک شب آویز شد بر سرم آویخته بوی هوا مرده و دود زمین لوله شدگرد به دوشم…
Write a comment
می نشیند کنار پنجره امبغض شومی به نام در به دریآخرین روز های با تو شدناولین روز های بی خبری می نشیند کنار پنجره اتقاصدک…
صفحه1 از8